Jordbruksverkets hemsida


Länsstyrelsernas hemsida


Stödrätternas värde 2014-2020

Nästa handelstillfälle 23 april

Nästa ordinarie handelstillfälle är torsdagen den 23:e april. Om du behöver stödrätter för att nå 4ha gränsen, kontakta din mäklare snarast, så ordnar vi det.